Velká letní soutěž

Jak soutěžit 

Stačí správně odpovědět na jednoduchou otázku, kterou najdete zde, a odpověď poslat na naši emailovou adresu bryle-online@seznam.cz. Do předmětu zprávy napište „Velká letní soutěž“ Soutěžící, který zvolí nesprávnou odpověď, bude ze soutěže vyřazen. Soutěž končí 8. 8. 2014 a odpovědi budou slosovány 10. 8. 2014.

Soutěž probíhá od 15. 7. do 8. 8. 2014 včetně.

KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘEVZETÍ VÝHRY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výherci soutěže budou informováni e-mailem společností Brýle on-line s. r. o. Soutěžící jsou povinni poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti Brýle on-line s. r. o

Jména všech výherců soutěže budou zveřejněna na našich internetových stránkách nejpozději do 12. 8. 2014.

Výhry budou zaslány na uvedenou adresu soutěžícího, nebo si je bude moci soutěžící po předchozí domluvě vyzvednout na některé z našich partnerských kamenných provozoven v Praze, Plzni, Rokycanech a Tachově.

Organizátorem a technickým provozovatelem soutěže je společnost Brýle on-line s. r. o. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice nebo na Slovensku starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Brýle on-line s. r. o. a jejich rodinní příslušníci. V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří tato pravidla poruší, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Organizátor neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, soutěž zkrátit či bez náhrady ukončit, a to i kdykoli v průběhu soutěže. Zejména si pořadatel vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování výsledků soutěže v takovém rozsahu, že nebude možné zajistit spravedlivý a objektivní výběr vítězů soutěže. V případě, že spravedlivého a objektivního výběru vítěze by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si pořadatel soutěže právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude pořadatel soutěže účastníky vhodným způsobem informovat.

Tím, že účastník soutěže sdělí organizátorovi své osobní údaje v souvislosti s účastí v této soutěži, uděluje společnosti Bryle on-line s. r. o. souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje zákazník v rozsahu a za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách obchodní společnosti Bryle on-line s. r. o., které jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách. Každý účastník je povinen seznámit se s úplnými pravidly soutěže, které se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.Seřadit dle:
V této kategorii není prozatím žádné zboží.